[email protected] 0 (232) 421 51 45

Gelişimsel Değerlendirme

Gelişimsel Değerlendirme Testleri
 
Çocukların gelişim durumlarının yaşıtlarına uygunluğunu değerlendirmek adına gerçekleştirilen çeşitli testler vardır. Bunların bazıları genel gelişim tarama şeklinde iken bazıları öznel belli alanların ölçümlenmesine dayanır. Bu testler ve amaçları aşağıda yer almaktadır.
 
AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 
0-6 yaş arasındaki bireylerin gelişimlerini; genel gelişim, dil-bilişsel gelişim, kaba motor, ince motor, sosyal beceri-öz bakım alanlarında değerlendirmek adına gerçekleştirilir. Çocuğa bakım veren kişiye yöneltilen bazı sorular ile çocuğun gelişimsel düzeyi belirlenir. Bazı durumlarda çocuğa da ek olarak sorular sorulabilir ya da bazı eylemleri gerçekleştirmesi istenerek gözlem yapılabilir.
 
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 
4-6 yaş arası çocuklara ilkokula başlamadan önce çocuklara uygulanır. Amacı çocukların okula hazır olma düzeylerini belirlemektir. Kelime anlama, cümle, genel bilgi, sayılar, eşleştirme, kopya etme alanlarında çocuk değerlendirilir. Hazır olması adına çocuğun hangi alanlarda desteklenmesi gerektiği ile ilgili çalışma yapmaya imkan tanır.
 
GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ
 
Görsel algı, görsel bellek, el-göz koordinasyonu ve motor beceriye yönelik bilgi sahibi olabilmek adına 3-7 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştirilen bir değerlendirmedir.
 
CATTEL ZEKA TESTİ
 
7-14 yaş ve 14 yaş üstü olmak üzere iki ayrı değerlendirme formuna sahip olan performans odaklı bir testtir. Örüntüyü takip etme (sonrakini tahmin etme), sınıflandırma, uygun olanı seçme ve yerleştirme alanlarında ölçümler yapar. Zihinsel düzeye dair bilgi verir.
 
GOOD ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ
 
5-12 yaş arasındaki bireylere dikkat ve zeka değerlendirmesi ile ilgili bilgi edinmek adına gerçekleştirilen bir uygulamadır. Müdahale edilmeksizin bir insan çizilmesi talep edilir. Ardından çizilen resmin teması, çizme biçimi ve şekline yönelik olarak belli kriterler ışığında değerlendirme yapılır.
 
KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ
 
3-4 yaş itibari ile dilsel gelişimini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Çocuğa bazı resimler gösterilerek o resimlerdeki nesnelerin adlarını seslendirmesi istenir. Böylelikle kelimeleri söyleyiş şekli, ifade edici dili değerlendirilir.
 
PEABODY
 
3-17 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilen çocuğun alıcı dil yaşını ölçmek amacıyla kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Kronolojik yaş ve değerlendirmenin sunduğu alıcı dil gelişim yaşının uygunluğu incelenir.
 
PORTEUS LABİRENTLERİ
 
5-14 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen değerlendirme aracıdır. Günlük yaşamda karşılaşılan durumlara karşı gösterilen davranışlardaki beceri, yetenek ile ilgili bilgi sağlar.
 
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 
8 yaş üstü kişilere uygulanabilen test, bireyin görsel belleği ile ilgili ölçümleme yapma imkanı sağlar.
 
BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
 
5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 aylık bireylere uygulanabilen değerlendirme aracı; gelişimde gerilik, fonksiyon kaybı, görsel motor performans, nörolojik bozulmaya dair bilgi veren görsel ve motor performansa dayalı bir testtir.
 
FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
 
4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan; şekil zemin ilişkisi, görsel el göz koordinasyonu, mekan konum algısı, şekil değişmezliği, mekan ilişkilerinin algılanması üzerine bir değerlendirme yapar.
 
D2 DİKKAT TESTİ
 
Test, 9-60 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilir. Dikkate yönelik ölçümleme sağlar. Bireyin seçici dikkati üzerine ve psikomotor hızına yönelik bilgi verir.
 
FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 
5-6 yaş grubuna uygulanabilen; çocuğun dikkatine yönelik genel bir ölçümleme yapan testtir.

Yukarı Çık!